COMPANY

Zhengyu group co. :

Jiangxi-yu biotechnology co., LTD

Foshan shunde district zhengyu feed co., LTD

Foshan gold coast biotech company

The high eight quit pork food company

Foshan smart district agricultura feed co., LTD

Hubei xinghai biotechnology co., LTD

Yongyu shrimp plant in longhai, fujian province

Yichun city of yichun, jiangxi province